.
گروه کوهنوردی پژواک رشت
سه شنبه 17 فروردين 1395 :: 10:7

اعضای هیأت رئیسه :


رئیس گروه : رخشا محمدی زاده


نائب رئیس بانوان : مزگان وطن دوست


مسئول کمیته کوهنوردی : داوود خوشخو


مسئول کمیته کوهپیمایی : حمید فرامرزی


مسئول کمیته مالی و تدارکات : شقایق غیاثی

 

مسئول کمیته روابط عمومی : ارش شاکری


دبیر : محمد سروش


علی البدل : مرتضی میرشهیدی - علی رضوی


بازرس :رضا زحمتکش


علی البدل بازرس : 

 نوع مطلب : عمومی، هیأت رئیسه،
برچسب ها :

امتیاز : :: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0
تعداد بازدید مطلب : 287
یکشنبه 11 خرداد 1393 :: 10:7

برای مشاهده

هئیت رئیسه های  گروه کوهنوردی پژواک رشت

از سال 86 تا سال 94 

 
ادامه مطلب ...

نوع مطلب : عمومی، هیأت رئیسه،
برچسب ها :

امتیاز : :: نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 10
تعداد بازدید مطلب : 158
یکشنبه 13 بهمن 1392 :: 10:39

اعضای هیأت رئیسه :


رئیس گروه : آقای محمد (آرش) شاکری


نائب رئیس بانوان : خانم ناهید (نیلوفر) شادپرور


مسئول کمیته کوهنوردی : آقای محمد سروش


مسئول کمیته کوهپیمایی : آقای مهرداد بازارگرد


مسئول کمیته مالی و تدارکات : آقای سعید قربانی


مسئول کمیته روابط عمومی : آقای علی رضوی


دبیر : آقای مهدی سنایی راد


علی البدل : آقای پدرام رنجبر و خانم سمیرا گلی


بازرس : آقای رضا زحمتکش


علی البدل بازرس : آقای ابراهیم (امیر) قربانی

نوع مطلب : عمومی، هیأت رئیسه،
برچسب ها :

امتیاز : :: نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 15
تعداد بازدید مطلب : 180
دوشنبه 27 خرداد 1392 :: 19:21

اعضای هیأت رئیسه :

رئیس گروه : آقای جاسب محمدی

نائب رئیس بانوان : خانم نیلوفر شادپرور

مسئول کمیته کوهنوردی : آقای سعید قربانی

مسئول کمیته کوهپیمایی : آقای آرش شاکری

مسئول کمیته مالی و تدارکات : آقای مهرداد بازارگرد

مسئول کمیته روابط عمومی : خانم طیبه مطهری

دبیر : خانم شیده قربانی

علی البدل : آقای علیرضا شریفی و خانم فاطمه حاجی پور

بازرس : آقای رضا زحمتکش

علی البدل بازرس : آقای مهدی سنایی راد
نوع مطلب : هیأت رئیسه،
برچسب ها : هیأت رئیسه،

امتیاز : :: نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 12
تعداد بازدید مطلب : 114
یکشنبه 26 خرداد 1392 :: 19:27

اعضای هیأت رئیسه :


رئیس گروه : آقای داود خوش خو


نائب رئیس بانوان : خانم مطهر مقتدر


مسئول کمیته کوهنوردی : آقای محمد سروش


مسئول کمیته کوهپیمایی : آقای علیرضا شریفی


مسئول کمیته مالی و تدارکات : آقای حسن مرادی


مسئول کمیته روابط عمومی : خانم شیده قربانی


دبیر : آقای رخشا محمدی زاده


علی البدل :


بازرس : آقای رضا زحمتکش


علی البدل بازرس : آقای آرش شاکری
نوع مطلب : هیأت رئیسه،
برچسب ها : هیأت رئیسه،

امتیاز : :: نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 6
تعداد بازدید مطلب : 100.
.
بالای صفحه
.